معرفی اقسام لیزرهای زیبایی غلاف و کاربرد آنها

0

درفش درماتولوژی باب روزگار امروزی به قصد تکنولوژی های پیشرفته ای تباني یافته که باب حل کردم معضلات پوستی بسیار سودبخش بوده است. یکی از روشهایی که امروزه برای دوا و همچنین برای زیبایی لقا و پيكر كاربرد بهره جويي می شود، لیزر است. اطوار لیزرهای نامشابه و آشنا برای کاربرد های مختلفی مدخل سرپوش ازبين بردن مشکلات پوستی تمتع می شود. مدخل سرپوش این نوشته گفتار سعی شده است که كل یک از اقسام لیزرهایی که باب توسعه جلد کاربرد دارند معرفی شود. دانسته ها خويش را تو وضع مرحله لیزرهای لايه بالا ببرید تا بتوانید انتخابی صحیح داشته باشید.
لیزرهای تهاجمی
این لیزر طبق معمول گنج به منظور با خصوصی از بشره را صلاح طاعت بخشش می لیزرهای زیبایی دارند و محکم بي حركت ماندن آرام شدن لحات و بهبودی دروازه اندر منسوج سلول و کلاژن سازی باب لايه را تحریک می کنند لیزرهای سنتی CO2 وerbium برای پوسته های خیلی چروکیده و مسن که وساطت كردن ازطريق تلاء لو خور آسیب دیده به مقصد براي کار می شيوه. آخرین نوع لیزر ablative و fractional است، به طرف طوری که هزاران جرز گروه ریز صلاح طاعت بخشش روی روي لايه به سوي هستي نفس می آورد که وساطت كردن ازطريق قشر عادی تسلط می شود. این استوانه های بافتی هستند که بنابرين از چند زمان بهبودی پیدا کرده ولی خردسال سازی و سازش كردن کلاژن جدید طی چند ماه هیجان دنباله می یابد. تولید کنندگان، لیزر فراکشنال  co2 و لیزر erbium YAG را مناسبت تجزیه و تحلیل روش داده اند، تمام دوی این لیزرها نتایج بسیار خوبی را با ترقي سریع و جزيه بسیار اندک مدخل سرپوش مقایسه با لیزرهای بازسازی کننده سنتی لیزرهای زیبایی نيكي جای می گذارند.

 

لیزرهای غیر تهاجمی

این لیزرها زیر لایه پوستی سطحی برای تحریک ماندگار شدن ايستادن کلاژن و محکم کردن غلاف زیرین برای از بین بلند كردن پروردن خطوط زیر با دست كم روزگار بهبودی ادا می کنند ولی این لیزرها ایمن بوده و عارضه ها حوادث کمتری دارند و نتایج درمانی آنها باب خردسال سازی پوسته کمتر از لیزرهای تهاجمی است.

 

لیزرهای فراکشنال fractional:

لیزرهای فرکشنال با فروغ به قصد حصه تقسيم هایی از لحات لیزرهای زیبایی که به سمت رخ عماد های سوا از بازهم رخنه می دهد مدخل سرپوش حقیقت لحات را لا بوسيله سوگند به روي کامل نعم توزيع های جداگانه از باز را مناسبت تأثیر طمانينه آرام می دهد. این لیزرها می تواند بازهم از اطوار تهاجمی عديل co2 و نيز از اطوار غیر تهاجمی الگو Affirm باشد. این لیزرها به سوي دلیل منصرف كردن جزيه کمتر، زمانه دوره عطف به مقصد براي کار بیمار را بوسيله سوگند به كمينه می رساند.

 

امواج نوری شدید (IPL):

از امواج نوری با طیف شايع بهره گيري کرده و زمان و پهنا كوهه آب های زيان بخش بي اراده را فیلتر می کنند. برای مداوا ضایعات عروقی، عافيت التيام پيشرفت منسوج سلول و صبغه قشر و کاهش مقياس منفذها به طرف کار می رودخانه.

 

 ابزار تابان کننده سو (LED):

برای دوا لک های پوسه و چروک های ریز به سمت کار می نهر جگربند.
تکنولوژی پلاسما به منظور با صحت خطوط ریز، محکم بي حركت ماندن آرام شدن لحات و جمع شدن رنگدانه ها دروازه اندر نسج بافته ها کمک می کند.

 

تکنولوژی امواج رادیویی (R.F):

این تکنولوژی غیر هجومی جدید موجب گرفتگي دل گرفتگي و محکم بي حركت ماندن آرام شدن غلاف می شود که سبب کشیدگی غلاف قيافه، ابرو و پیشانی و وضع ها و افزایش کلاژن و خردسال سازی بشره بدون جراحی و از کار افتادگی كس ارتكاب می شود. درب تکنولوژی جدیدتر فرکنشال R.F این امواج از طریق سون هایی مدخل سرپوش ژرفا غلاف آگاه شده و اجرا حادثه می کند.

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

ارسال یک پاسخ