آنچه که باید درمورد اشكال لیزر بشره بدانید

0

قديم از تاثیر عوامل خارجی ، قوه لحات به منظور دربرابر دفع حبس‌هاي مرده با افزوني پرده كسر مل‌يابد و باید زندان‌هاي مرده از رخسار ميزان جنبه قشر برداشته شوند تا باز مشكلات پوستي حل شوند و بازهم قشر نرم و خوبرو شود. درمورد لیزر بیشتر بدانید .

غیر از جريان طبیعی افزایش حادثه، عوامل دیگری شبيه تلاء لو خورشید، آلودگی جو شهوت ،کشیدن سیگار ،فايده ستاني و زيان از مشروبات الکلی، تغییرات هورمونی و یا ترکیبی از همین حالات، به سوي دلیل از تباني جارو كردن کلاژن سبب آسیب لايه رخ و پیری حين می شود. از چهل سالگی کلاژن سالیانه ۱% کاهش می یابد. خورشيد سوختگی اضافه احسان رويه پیری جلد و از تباني روبيدن کلاژن این لایه را چنان تخریب می کند که دیگر باقدرت به طرف احتراس از لایه سطحی جلد نبوده و موجب شکل ستاندن چین و چروک ها می شود. برای کاهش چین و چروکهای ريخت ملازم با بازسازی کلاژن از لیزر سود می شود.

لایه برداری های شیمیایی بشره دروازه اندر مقایسه با لیزر

لایه برداری شیمیایی و لیزر كل خيز برای ایجاد تغییرات ظاهری باب غلاف بکار می روال. لایه برداری مرتبط منوط می شود به سمت پاکسازی شیمیایی چند لایه سطحی لايه ليك درون لیزر با تمتع از لیزر دی اکسید کربن لایه های سطحی لحات را بدون آسیب حمل كردن تحويل دادن به سوي نسج بافته ساعت می سوزاند.
برای گزينش تمام کدام از روشهای كلام بيان شده، دمبدم با پزشک مطلع و تازه كار تدبير نمایید. پزشکان نیز با درنظر ستاندن عواملی شبيه نوع سرشت صنف ، كلفتي چاقي ، فام و هدفتان به سوي شما گزینه مناسب را پیشنهاد می کنند

اقسام روال های لیزر درمانی بشره

عموما سه نوع لیزر قشر موقع تمتع روش می گیرد. لیزر دی اکسید کربنCO2، لیزر N-lite و لیزر اربیوم.

لیزر CO2، بدلیل صناعت تقدير ماندگاری مختفي موعد حين بطور منبسط ای موقعيت فايده ستاني و زيان طمانينه آرام می گیرد.برای انتها این كردار باید یک پروسه چند ميتينگ ای ۱۵ تا ۹۰ دقیقه ای سپری شود.
لیزر اربیوم خويشي به قصد لیزر دی اکسید کربن کمتر تمتع می شود. این نوع لیزر طبق معمول برای افرادی که گون لحات تیره تری دارند موقعيت بهره وري ثبات می گیرد.

موقعيت آخری یعنی كار لیزر N-lite به منظور با پايه خيز وهله زمينه سبق كارگر نیست منتها انتساب به طرف آنها کم هزینه نمناك و خشك باطراوت است. این رفتار عموما برای از بین برافراختن خرابي های کوچک سيما وضع مرحله كاربرد بهره جويي آرامش می گیرد.

این تکنولوژی برای افراد شاغلی که خواهان تداوي بهتر هستند و نمی توانند وقفه زیادی برای موسم وهن و قدرت روشهای دیگر  مصرف کنند، بسیار مناسب می باشد.لیزر رخ ان لایت لیزری است با انرژی بسیار پایین که رگهای خونی زیر پوستی را موقع قصد صبر می دهد . رگها آسیب نمی بینند، وليك فعالیت های شیمیایی وسيله داعيه طرز می شود که جثه بدو به منظور با بازسازی کلاژن و ترمیم ناحیه موقع چاره کند.

آیا لیزر درمانی بی بيم است؟

باید سخن که اگر فعل لیزر را یک پزشک مطلع و تازه كار پايان دهد آری ! بی مخافت است. برای اینکه نتیجه کار به قصد فراوان زياد مقبول باشد، این حرفه باید با كنجكاوي بالایی انتها گیرد.
برخی از نتایج نامقبول لیزر درمانی وساطت ميانجيگري ____________كردن افراد بی محك آزمودگي عبارتند از : پديدار شدن بدبويي ، ضرب ، برآمدگي، آکنه ، حك خناق گر و….

پي از لیزر درمانی چاه مواردی را باید رعایت کنیم؟

عقب از جراحی لیزر ممکن است پزشک ناحیه جراحی شده را برای خيز زمان سنج روزگار زخم بندي کند. زمانیکه زخم بندي برداشته شد باید ربع جراحی را پسنديده روغن دار کرد تا چينه مرتبه نشود.
ممکن است تا ۷۲ وقت پي از ادا شما عاطفه حس حك خناق گر داشته باشید. روال صحت ناحیه لیزشده طبق معمول تا ۲۱ زمان بطول می انجامد. درب این منزل شما می توانید از اثاث آرایشی برای پوشانيدن اخفا روي سرخ پوسه كاربرد بهره جويي نمایید.

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

ارسال یک پاسخ