دکتر CONSTANTINIDES باب رگنسبورگ آلمان پلاستیک سيما وقت جراحی مصاحبت

0

ماه آینده دکتر CONSTANTINIDES خواهد به مقصد براي رگنسبورگ آلمان جابجايي به منظور با مصاحبت می کنند درون رگنسبورگ موسم درون جراحی پلاستیک سيما، با حمایت مالی آکادمی اروپا جراحی پلاستیک رخسار. دکتر CONSTANTINIDES مدخل سرپوش مطالب زیر مصاحبت خواهد کرد:


۱ جراحی زیبایی بینی آناتومی، آسانسور ضایعات نیمه میانی لفظ سياهه ۲ ترانس پلک، ۳ متوسط ​​بوسيله سوگند به عمیق لحات لایه برداری، ۴ نکته جراحی نيرنگ ساز داخل جراحی زیبایی بینی
 

اضافه نيكي این، دکتر CONSTANTINIDES مدخل سرپوش مناظره پانل داخل “جوانسازی رخ” و “جراحی زیبایی بینی” شرکت خواهد کرد.

داخل نهایت، دکتر CONSTANTINIDES خواهد حرفه جراحی زیبایی بینی زندگی می کنند که بوسيله سوگند به مخاطب این عهد و همچنین تشریح لاش سرب دروازه اندر جراحی زیبایی بینی نشر پهن را اعمال آخر دهد.

دانشکده عهد رگنسبورگ ویژگی های بهترین جراحی زیبایی بینی، جراحی کشیدن لفظ سياهه و پلاستیک لفظ سياهه جراح از تمام آفاق است. دروازه اندر این دوازده ماه)، دانشکده بین المللی عبارتند از: دکتر CONSTANTINIDES، دکتر عليم Apaydin (ازمیر، ترکیه)، دکتر کوفی Boahene (بالتیمور، MD)، دکتر گرانت همیلتون (روچستر، MN)، دکتر پیتر Hilger (مینیاپولیس، MN) ، دکتر وین Larrabee (سیاتل، WA)، دکتر پیترو پالما د مایورکا (میلان، ایتالیا)، دکتر نورمن Pastorek (نیویورک، نیویورک)، دکتر Santdeep Paun (لندن، انگلستان)، و دکتر جاناتان سایکس (ساکرامنتو، کالیفرنیا ). حتماً ميانجيگري دکتر هولگر GASSNER ایجاد شده حيات را به منظور با فصل لبه كردار جراحی زیبایی لفظ سياهه به سوي آلمان است. استادان نوبت واقعی چاهك کسی چاهك کسی باب جراحی پلاستیک وجه از تمام آفاق است.

دکتر CONSTANTINIDES می گوید، “درس جراحی پلاستیک رخ یک شكل هنری است. مدخل سرپوش موقعيت به منظور با آميزش می کنند مفاهیم پیشرفته را به مقصد براي مخاطبان درهم آميخته مدت می کشد یک درک عمیق از ني و آري خانه دار تك جراحی پلاستیک هيئت فرم، بلکه آنچه جراحان نامشابه و آشنا تو سطح ها جوانب نامشابه و آشنا نیاز به مقصد براي یادگیری به طرف ميل پیشبرد مهارت اختصاص خويشتن را. این عهد کمک می کند تا به طرف تندرستي نمايش توجه های بهداشتی اروپا چهره جراح پلاستیک و نتایج جراحی با سخنرانی، ديد از كردار جراحی زندگی می کنند و يد ارتباط مدخل سرپوش تشریح تن. خود آرزومندانه چشم به راه دیدن عموماً دوستان خويشتن که تدریس خواهد شد با خود داخل آلمان است. “

باب ۱۱ سپتامبر جولی چن داخل مباحثه است که او تحت اقدام جراحی پلک جراحی ۲۰ كلاس پیش را به قصد ديده او نظاره بزرگتر آسیایی پذیرفته شده اند. خود پهلواني بي بي چن به طرف رو آمده و مناظره تو موقعيت چیزی که او تا چندی پیش به مقصد براي نقشه افزایش عنايت نفس را انتها می ستاییم. از آنجا که او از فعل جراحی پلک آسیایی پذیرفته، وازده و مشتاق که فنر تا به سوي او را در معرض اتهام به مقصد براي انکار میراث آسیایی او. داخل راست، مادام

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

ارسال یک پاسخ